Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Riksrevisor Karin Lindell, Charlotta Gustafsson och Veronica Hedlund-Lundgren presenterar Riksrevisionens verksamhet inom utskottets område

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkanden

- 2006/07:UbU4 Högskolan
- 2006/07:UbU5 Forskning

5. Anmälan till kammardebatt om

- 2006/07:UbU4 Högskolan, onsdagen den 28 mars
- 2006/07:UbU5 Forskning, onsdagen den 28 mars

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU4 (PEY) [i basen + på papper]
UbU5 (PEY) [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2006/07:FPM32 Vuxnas lärande [i basen + på papper]