Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-01-31 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Presentation av Befattningsutredningens betänkande (utredaren professor Ann Numhauser-Henning)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU4 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

5. Anmälan till kammardebatt om 2007/08:UbU4 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, torsdagen den 14 februari

6. Föredragning av motionsyrkanden om vuxenutbildning [FPM-UbU10]:

2007/08:Ub209 (c)
2007/08:Ub214 (s)
2007/08:Ub217 (s)
2007/08:Ub258 (s)
2007/08:Ub263 (c)
2007/08:Ub271 (v) yrk. 1
2007/08:Ub299 (s)
2007/08:Ub313 (s)
2007/08:Ub316 (s)
2007/08:Ub319 (fp)
2007/08:Ub327 (m) yrk. 1, 2
2007/08:Ub333 (s)
2007/08:Ub335 (s)
2007/08:Ub343 (fp)
2007/08:Ub357 (s)
2007/08:Ub410 (s)
2007/08:Ub418 (s)
2007/08:Ub421 (m)
2007/08:Ub446 (s)
2007/08:Ub463 (s)
2007/08:Ub510 (s) yrk. 14
2007/08:Ub513 (s) yrk. 1, 4

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU4 (CLS) [i basen] (skickades till hemadressen den 24/1)
FPM-UbU10 (RA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om vuxenutbildning [på papper]