Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-02-21 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2007/08:UbU6 Studiestöd
- 2007/08:UbU7 Förskolan

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2007/08:UbU6 Studiestöd, torsdagen den 6 mars
- 2007/08:UbU7 Förskolan, torsdagen den 6 mars

5. Föredragning av proposition 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. [FPM-UbU12]

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU6 (RA) [i basen + på papper]
UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU12 (PEY) [i basen + på papper]
Prop. 2007/08:44 [på papper]