Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl 9.00-9.30 Presentation av betänkande från utredningen om avveckling av kår- och nationsobligatoriet (utredaren Erland Ringborg)

2. Kl. 9.30-10.00 Regeringens resultatredovisning till riksdagen (statssekreterare Peter Honeth)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkanden

- 2007/08:UbU8 Gymnasieskolan
- 2007/08:UbU9 Högskolan

6. Anmälan till kammardebatt om

- 2007/08:UbU8 Gymnasieskolan, torsdagen den 27 mars
- 2007/08:UbU9 Högskolan, onsdagen den 2 april

7. Föredragning av motion 2007/08:Sk276 (c) yrkande 1 [FPM-UbU11-2]

8. Föredragning av proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter [FPM-UbU13] jämte motion:

2007/08:Ub2 (s, v, mp)

9. Övriga frågor

Bilagor


Inför sammanträdet torsdagen den 6 mars
UbU8 (RA) [i basen] (skickades till hemadressen den 28 februari)
UbU9 (PEY) [i basen] (skickades till hemadressen den 28 februari)
FPM-UbU11-2 (CLS) [i basen + på papper]
Motion 2007/08:Sk276 [på papper]
FPM-UbU13 (RA) [i basen + på papper]
Prop. 2007/08:50 [på papper]
Motion 2007/08:Ub2 [på papper]