Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Jernkontoret presenterar sin forskningsstrategi (vd Elisabeth Nilsson)

2. Presentation av betänkandet Frivux - valfrihet i vuxenutbildningen (utredaren Mats Gerdau)

3. Justering av protokoll

4. Återupptagande av betänkande 2007/08:UbU8 Gymnasieskolan

5. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU10 Vuxenutbildning

6. Anmälan till kammardebatt om
- 2007/08:UbU8 Gymnasieskolan, torsdagen den 27 mars
- 2007/08:UbU9 Högskolan, onsdagen den 2 april
- 2007/08:UbU10 Vuxenutbildning, torsdagen den 27 mars

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU10 (RA) [i basen + på papper]