Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2007/08:UbU11 Grundskolan
- 2007/08:UbU12 Vissa etikprövningsfrågor m.m.

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2007/08:UbU11 Grundskolan, onsdagen den 16 april
- 2007/08:UbU12 Vissa etikprövningsfrågor m.m., onsdagen den 16 april

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU11 (CLS) [i basen + på papper]
UbU12 (PEY) [i basen + på papper]