Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-03 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

1. Kl. 08.00 i RÖ4-30 Justering av protokoll

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, onsdagen den 16 april

4. Kl. 09.00 i Skandiasalen Öppen utfrågning om lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Bilagor


Inför sammanträdet den 3 april
UbU11 (CLS) [i basen + på papper]

Inför utfrågningen den 3 april
Program [på papper + i basen]
Deltagarlista [på papper + i basen]

Inför sammanträdet den 8 april
UbU13 (RA) [i basen + på papper]