Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9-9.30 Information om European Spallation Source (regeringens förhandlare Allan Larsson)

2. Kl. 9.30-10.00 Presentation av gymnasieutredningens betänkande (utredaren Anita Ferm)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Föredragning av redog. 2007/08:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2007 och redog. 2007/08:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2007.

6. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU15 Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007

7. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2007/08:UbU15 Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2007, onsdagen den 21 maj

8. Föredragning av proposition 2007/08:112 Två nya specialskolor - utvidgning av specialskolans målgrupp [FPM-UbU16]

9. Frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

10. Frågan om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering jämte motioner

11. För ev. yttrande till arbesmarknadsutskottet föredragning av proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering [FPM-UbU1y] jämte motionerna:

2007/08:A8 (v) yrk. 8 , 12
2007/08:A9 (mp) yrk 6, 8
2007/08:So294 (mp) yrk 7

12. Övriga frågor

Bilagor


2007/08:RJ1 [på papper]
2007/08:RRS12 [på papper]
2007/08:UbU15 (FM) [i basen + på papper]
FPM-UbU16 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2007/08:112 [på papper]
PM om skrivelse 2007/08:75 (FM) [i basen + på papper]
Utdrag ur skrivelse 2007/08:75 [på papper]
FPM-UbU1y (PEY) [i basen + på papper]
Utdrag ur prop. 2007/08:95 [på papper]
Häfte med motioner om ett starkare skydd mot diskriminering [på papper]