Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00 Information om aktuella EU-frågor (tjänstemän från Utbildningsdepartementet)

2. Kl. 9.30 Information om IVA:s och Vinnovas Forsknings- och framtidssyn (Johan Schuber)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkanden
- 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
- 2007/08:UbU16 Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp

6. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte, torsdagen den 8 maj
- 2007/08:UbU16 Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp, onsdagen den 21 maj

7. Justering av förslag till yttrande 2007/08:UbU1y Ett starkare skydd mot diskriminering

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU14 (PEY) [i basen + på papper]
UbU16 (CLS) [i basen + på papper]
UbU1y (PEY) [i basen + på papper]