Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-12-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet, Sigbrit Franke, Ulf Lundgren och Pär Omling informerar om sin verksamhet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Ordförande i utskottet under perioden 1 januari-7 april 2008

5. Föredragning av proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg [FPM-UbU4] jämte motionerna:

2007/08:Ub1 (v) yrk. 1, 2
2007/08:Ub311 (m)
2007/08:Ub522 (s)

6. Föredragning av motionsyrkanden om forskning och forskarutbildning [FPM-UbU5]:

2007/08:Ub221 (c) yrk. 1, 2
2007/08:Ub222 (m) yrk. 1, 2, 3, 6
2007/08:Ub226 (m) yrk. 1, 2, 3, 4
2007/08:Ub230 (v) yrk. 1, 2
2007/08:Ub260 (s) yrk. 3, 4
2007/08:Ub262 (c) yrk. 2
2007/08:Ub303 (m) yrk. 1, 2
2007/08:Ub310 (c)
2007/08:Ub314 (s)
2007/08:Ub325 (m) yrk. 1, 2
2007/08:Ub330 (s) yrk. 3
2007/08:Ub352 (c)
2007/08:Ub355 (kd)
2007/08:Ub379 (m) yrk. 1, 2
2007/08:Ub412 (s)
2007/08:Ub415 (s) yrk. 1, 2
2007/08:Ub416 (s)
2007/08:Ub428 (s)
2007/08:Ub429 (s)
2007/08:Ub436 (m, kd)
2007/08:Ub437 (m, kd)
2007/08:Ub443 (s) yrk. 4
2007/08:Ub450 (mp) yrk. 1, 2
2007/08:Ub487 (kd)
2007/08:Ub491 (fp) yrk. 1, 2
2007/08:Ub492 (fp)
2007/08:Ub495 (c)
2007/08:Ub504 (s) yrk. 1, 2
2007/08:Ub510 (s) yrk. 4
2007/08:Ub517 (s) yrk. 2, 3, 4, 6
2007/08:Ub540 (s)
2007/08:Ub541 (s)
2007/08:Ub551 (kd, fp, m, c)
2007/08:Ub553 (kd, m) yrk. 1, 2
2007/08:Ub565 (c, m, fp, kd)
2007/08:Sf344 (mp) yrk. 31
2007/08:N323 (mp) yrk. 17
2007/08:A402 (mp) yrk. 28

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU4 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2007/08:28 [på papper]
Häfte med motioner om utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg [på papper]
FPM-UbU5 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om forskning och forskarutbildning [på papper]