Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till utlåtande 2008/09:UbU3 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem

4. Anmälan till kammardebatt om utlåtande 2008/09:UbU3 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem, fredagen den 19 december

5. Redovisning av yttranden från andra utskott över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation samt föredragning av motioner [FPM-UbU4-2] som överlämnats med anledning av propositionen:

2007/08:So206 (s) yrk. 1
2008/09:Fi218 (fp) yrk 2
2008/09:Ju430 (s, mp, v) yrk. 1
2008/09:Ju470 (v, fp, m, kd, c) yrk. 1
2008/09:So225 (fp) yrk. 2
2008/09:So341 (m)
2008/09:So385 (mp) yrk. 2
2008/09:So404 (fp) yrk. 1
2008/09:So432 (s)
2008/09:So497 (mp) yrk. 5
2008/09:So516 (s, v, mp, kd) yrk. 8
2008/09:So569 (kd) yrk. 1
2008/09:MJ474 (kd)

6. Föredragning av proposition 2008/09:66 En ny betygsskala [FPM-UbU5] jämte motionerna:

2008/09:Ub9 (s)
2008/09:Ub10 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2008/09:Ub11 (mp)

7. Övriga frågor

8. Kl. 9.00 Autonomiutredningen presenterar sitt betänkande (utredaren Daniel Tarschys)

9. Kl. 9.30-09.55 Lärarutbildningsutredningen presenterar sitt betänkande (utredaren Sigbrit Franke, utredningssekreterare Anton Ridderstad)Bilagor


Utlåtande 2008/09:UbU3 (CLS) [i basen + sändes på papper till hemadressen den 4/12]
2008/09:FiU4y [i basen + på papper]
2008/09:SkU2y [i basen + på papper]
2008/09:SoU4y [i basen + på papper]
2008/09:KrU3y [i basen + på papper]
2008/09:MJU2y [i basen + på papper]
2008/09:NU3y [i basen + på papper]
2008/09:AU4y [i basen + på papper]
FPM-UbU4-2 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om forskning som överlämnats från socialutskottet [på papper]
Motion 2008/09:MJ474 om forskning som överlämnats från miljö- och jordbruksutskottet [på papper]
FPM-UbU5 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:66 [på papper]
Häfte med motioner om betyg [på papper]