Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation, onsdagen den 28 januari

5. Föredragning av proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan [FPM-UbU6] jämte motionerna:

2008/09:Ub12 (s)
2008/09:Ub13 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub14 (v) yrk. 1, 2
2008/09:Ub15 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2008/09:Ub201 (fp)
2008/09:Ub205 (fp)
2008/09:Ub241 (fp)
2008/09:Ub293 (s)
2008/09:Ub358 (s)
2008/09:Ub368 (s)
2008/09:Ub393 (s)
2008/09:Ub417 (s)
2008/09:Ub536 (fp) yrk. 1
2008/09:Kr362 (s) yrk. 12
2008/09:N435 (s) yrk. 14

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU4 (PEY) [i basen + skickades till hemadressen på papper den 8/1]
FPM-UbU6 (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:68 [på papper]
Motioner om yrkeshögskolan [på papper]