Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 RFSU om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (Silvia Ernhagen m.fl.)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan [FPM-UbU9] jämte motionerna:

2008/09:Ub16 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2008/09:Ub17 (s)
2008/09:Ub18 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5

5. Kl. 11.00 Överläggning med statsrådet Jan Björklund, Utbildningsdepartementet, angående EU-förslag om strategiskt ramverk för utbildningsinsatser

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU9 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:87 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:87 [på papper]
PM från Utbildningsdepartementet om KOM(208)865 [i basen + på papper]
EU-dokument KOM(2008) 865 [i basen + på papper]