Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information om det brittiska utbildningssystemet (inför utskottets studieresa): Anna Komheden, brittiska ambassaden i Stockholm

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU5 En ny betygsskala

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU5 En ny betygsskala, torsdagen den 12 februari

6. Föredragning av redogörelse 2008/09:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Hög kvalitet i högre utbildning? samt av motionsyrkanden om högskolan [FPM-UbU15]:

2008/09:Ub213 (s)
2008/09:Ub222 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2008/09:Ub223 (v) yrk. 1, 2, 3
2008/09:Ub224 (s)
2008/09:Ub226 (s)
2008/09:Ub235 (m)
2008/09:Ub237 (fp)
2008/09:Ub239 (fp)
2008/09:Ub240 (m)
2008/09:Ub246 (s)
2008/09:Ub248 (s)
2008/09:Ub249 (s)
2008/09:Ub255 (m)
2008/09:Ub260 (s)
2008/09:Ub267 (s)
2008/09:Ub272 (s)
2008/09:Ub273 (s)
2008/09:Ub276 (s)
2008/09:Ub278 (m)
2008/09:Ub280 (mp)
2008/09:Ub284 (m, fp)
2008/09:Ub285 (m) yrk. 5, 6, 7
2008/09:Ub286 (m)
2008/09:Ub290 (m)
2008/09:Ub299 (s)
2008/09:Ub300 (s)
2008/09:Ub302 (s)
2008/09:Ub304 (m)
2008/09:Ub313 (m)
2008/09:Ub318 (s)
2008/09:Ub320 (s)
2008/09:Ub322 (s)
2008/09:Ub323 (s)
2008/09:Ub330 (s)
2008/09:Ub337 (s) yrk. 2, 3
2008/09:Ub345 (m)
2008/09:Ub352 (m)
2008/09:Ub369 (s) yrk. 2
2008/09:Ub370 (s)
2008/09:Ub371 (s) yrk. 1, 2, 4
2008/09:Ub372 (s) yrk. 1, 2, 3, 4
2008/09:Ub374 (m)
2008/09:Ub394 (s)
2008/09:Ub398 (s)
2008/09:Ub405 (s)
2008/09:Ub413 (s) yrk. 3, 4
2008/09:Ub421 (s)
2008/09:Ub433 (s)
2008/09:Ub438 (s)
2008/09:Ub464 (m, c, v, fp, mp) yrk. 7
2008/09:Ub467 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub474 (m)
2008/09:Ub475 (m)
2008/09:Ub478 (m)
2008/09:Ub508 (s)
2008/09:Ub513 (s)
2008/09:Ub515 (kd)
2008/09:Ub518 (kd)
2008/09:Ub520 (kd)
2008/09:Ub526 (mp) yrk. 3, 30
2008/09:Ub535 (m)
2008/09:Ub537 (s)
2008/09:Ub546 (m, fp, kd, c) yrk. 1
2008/09:Ub547 (m)
2008/09:Ub549 (m)
2008/09:Ub551 (m)
2008/09:Ub555 (kd)
2008/09:Ub560 (s)
2008/09:Ub568 (v)
2008/09:Ub571 (kd, mp, v, m, c, fp)
2008/09:Ub573 (fp, c)
2008/09:Ub574 (kd)
2008/09:Ub575 (kd)
2008/09:Ub577 (kd)
2008/09:Ub580 (s)
2008/09:Ub589 (s) yrk. 8
2008/09:Ub591 (s) yrk. 5
2008/09:Ub594 (s) yrk. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2008/09:Ub595 (s) yrk. 4, 8
2008/09:Ub598 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 9
2008/09:Ub599 (s) yrk. 6, 7
2008/09:Fi270 (s) yrk. 67
2008/09:Fi291 (s) yrk. 8
2008/09:Sf331 (v) yrk. 45
2008/09:So212 (v) yrk. 2
2008/09:So286 (mp) yrk. 3
2008/09:So508 (kd) yrk. 2
2008/09:So516 (s, v, mp, kd) yrk. 4
2008/09:So542 (kd) yrk. 2
2008/09:So551 (kd) yrk. 3
2008/09:So552 (kd) yrk 3
2008/09:So554 (v) yrk. 5
2008/09:Kr359 (kd) yrk. 3
2008/09:N279 (fp) yrk. 6
2008/09:N377 (v) yrk. 16
2008/09:A316 (v) yrk. 2
2008/09:A355 (v) yrk. 23
2008/09:A395 (mp) yrk. 29, 30, 34
2008/09:A402 (mp) yrk. 15, 46
2008/09:A403 (mp) yrk. 4

7. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan [FPM-UbU17]:

2008/09:Ub202 (m)
2008/09:Ub204 (fp)
2008/09:Ub206 (fp)
2008/09:Ub207 (fp)
2008/09:Ub208 (fp)
2008/09:Ub212 (s)
2008/09:Ub216 (s)
2008/09:Ub218 (s)
2008/09:Ub219 (m)
2008/09:Ub220 (m)
2008/09:Ub221 (m)
2008/09:Ub227 (s)
2008/09:Ub229 (mp)
2008/09:Ub233 (m)
2008/09:Ub234 (m)
2008/09:Ub236 (fp)
2008/09:Ub243 (m)
2008/09:Ub244 (m)
2008/09:Ub245 (m)
2008/09:Ub247 (s)
2008/09:Ub250 (s)
2008/09:Ub253 (m)
2008/09:Ub254 (m)
2008/09:Ub258 (s)
2008/09:Ub259 (s)
2008/09:Ub261 (s)
2008/09:Ub264 (m)
2008/09:Ub265 (c)
2008/09:Ub268 (s)
2008/09:Ub269 (s)
2008/09:Ub270 (s)
2008/09:Ub271 (s)
2008/09:Ub274 (m)
2008/09:Ub275 (s)
2008/09:Ub281 (m)
2008/09:Ub291 (m)
2008/09:Ub292 (m)
2008/09:Ub295 (s)
2008/09:Ub297 (kd)
2008/09:Ub298 (s)
2008/09:Ub305 (s)
2008/09:Ub306 (s)
2008/09:Ub308 (s)
2008/09:Ub310 (m)
2008/09:Ub311 (m)
2008/09:Ub319 (s)
2008/09:Ub321 (kd)
2008/09:Ub327 (s)
2008/09:Ub329 (s)
2008/09:Ub331 (s)
2008/09:Ub332 (s)
2008/09:Ub334 (s)
2008/09:Ub335 (s) yrk. 1, 2, 3
2008/09:Ub336 (s)
2008/09:Ub337 (s) yrk. 1
2008/09:Ub339 (c)
2008/09:Ub341 (m)
2008/09:Ub343 (fp)
2008/09:Ub347 (c) yrk. 1, 2
2008/09:Ub350 (m)
2008/09:Ub354 (m)
2008/09:Ub355 (s)
2008/09:Ub356 (s)
2008/09:Ub359 (s)
2008/09:Ub360 (s)
2008/09:Ub362 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub363 (s)
2008/09:Ub366 (s)
2008/09:Ub375 (s)
2008/09:Ub376 (s)
2008/09:Ub378 (s)
2008/09:Ub379 (s)
2008/09:Ub380 (s)
2008/09:Ub383 (m)
2008/09:Ub385 (fp)
2008/09:Ub387 (s)
2008/09:Ub388 (s)
2008/09:Ub399 (s)
2008/09:Ub401 (s)
2008/09:Ub403 (s)
2008/09:Ub410 (s)
2008/09:Ub412 (s)
2008/09:Ub413 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub415 (s)
2008/09:Ub416 (s)
2008/09:Ub422 (s)
2008/09:Ub423 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub424 (s)
2008/09:Ub425 (m)
2008/09:Ub427 (m)
2008/09:Ub432 (s)
2008/09:Ub436 (s)
2008/09:Ub437 (s)
2008/09:Ub439 (s)
2008/09:Ub440 (s)
2008/09:Ub441 (m)
2008/09:Ub444 (m)
2008/09:Ub451 (s)
2008/09:Ub452 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub458 (fp)
2008/09:Ub459 (fp)
2008/09:Ub464 (m, c, v, fp, mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2008/09:Ub465 (m)
2008/09:Ub467 (s) yrk. 4, 5
2008/09:Ub468 (fp)
2008/09:Ub480 (m)
2008/09:Ub482 (m)
2008/09:Ub483 (kd)
2008/09:Ub484 (kd)
2008/09:Ub485 (kd)
2008/09:Ub487 (v) yrk. 1, 2, 4
2008/09:Ub498 (s)
2008/09:Ub499 (s)
2008/09:Ub500 (s)
2008/09:Ub502 (s)
2008/09:Ub503 (s)
2008/09:Ub504 (s)
2008/09:Ub507 (s)
2008/09:Ub509 (s)
2008/09:Ub511 (s)
2008/09:Ub512 (s)
2008/09:Ub514 (s)
2008/09:Ub516 (kd)
2008/09:Ub521 (kd)
2008/09:Ub522 (kd)
2008/09:Ub523 (kd)
2008/09:Ub524 (mp)
2008/09:Ub525 (mp)
2008/09:Ub526 (mp) yrk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
2008/09:Ub531 (s)
2008/09:Ub533 (s)
2008/09:Ub540 (kd) yrk. 1
2008/09:Ub541 (fp)
2008/09:Ub543 (s)
2008/09:Ub546 (m, fp, kd, c) yrk. 2, 3
2008/09:Ub548 (s)
2008/09:Ub554 (c)
2008/09:Ub556 (kd)
2008/09:Ub559 (s)
2008/09:Ub561 (s)
2008/09:Ub562 (m)
2008/09:Ub563 (s)
2008/09:Ub564 (s)
2008/09:Ub565 (s)
2008/09:Ub572 (s, v, kd, c, m, fp, mp)
2008/09:Ub578 (kd)
2008/09:Ub579 (kd)
2008/09:Ub582 (s)
2008/09:Ub583 (s)
2008/09:Ub585 (m)
2008/09:Ub586 (v, s, mp)
2008/09:Ub587 (s, mp, v)
2008/09:Ub588 (kd)
2008/09:Ub589 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
2008/09:Ub591 (s) yrk. 2, 3
2008/09:Ub597 (s) yrk. 1, 2, 3, 6, 7, 8
2008/09:Ub598 (s) yrk. 6, 7, 8
2008/09:Ub599 (s) yrk. 2, 3, 5, 7
2008/09:Ub600 (s)
2008/09:Ub601 (s) yrk. 4
2008/09:Ub603 (kd)
2008/09:Ub605 (s)
2008/09:Fi270 (s) yrk. 64
2008/09:Fi291 (s) yrk. 3, 6, 10, 18
2008/09:Ju201 (m) yrk. 1
2008/09:Ju283 (mp) yrk. 2
2008/09:Ju375 (fp) yrk. 2
2008/09:Ju379 (s) yrk. 7, 8
2008/09:Ju380 (kd) yrk. 2
2008/09:Ju444 (v) yrk. 19
2008/09:C240 (mp) yrk. 8
2008/09:C390 (v) yrk. 6
2008/09:U323 (fp) yrk. 4
2008/09:So516 (s, v, mp, kd) yrk. 3
2008/09:So552 (kd) yrk. 4
2008/09:So579 (kd) yrk. 2
2008/09:Kr306 (v) yrk. 7
2008/09:Kr307 (v) yrk. 28
2008/09:A355 (v) yrk. 21, 22
2008/09:A395 (mp) yrk. 33
2008/09:A402 (mp) yrk. 19

8. Övriga frågor

Bilagor


2008/09:UbU5 (CSL) [i basen + skickades till hemadressen den 22/1]
FPM-UbU15 (PEY) [i basen + på papper]
Redogörelse 2008/09:RRS11 [på papper]
Häften (2 delar) med motioner om högskolan [på papper]
FPM-UbU17 (CSL) [i basen + på papper]
Häften (4 delar) med motioner om grundskolan [på papper]