Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan, onsdagen den 25 februari

6. Föredragning av proposition 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet [FPM-UbU12]

7. Frågan om ev yttrande till finansutskottet

8. För ev. yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning [FPM-UbU1y] jämte motionerna:

2008/09:Fi15 (s) yrk. 1, 4, 6 i denna del
2008/09:Fi16 (v) yrk. 5, 15 i denna del
2008/09:Fi17 (mp) yrk. 1, 6

9. Övriga frågor

Bilagor


PM från Utbildningsdepartementet [i basen + på papper]
2008/09:UbU6 (ML) [i basen + delades i facken den 6/2]
FPM-UbU12 (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:96 [på papper]
FPM-UbU1y (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:97 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:97 [på papper]