Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2008/09:UbU7 Förskolan
- 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan

4. Anmälan till kammardebatt om
- 2008/09:UbU7 Förskolan, torsdagen den 26 mars
- 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan, onsdagen den 11 mars

5. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan [FPM-UbU17]:

2008/09:Ub202 (m)
2008/09:Ub204 (fp)
2008/09:Ub206 (fp)
2008/09:Ub207 (fp)
2008/09:Ub208 (fp)
2008/09:Ub212 (s)
2008/09:Ub216 (s)
2008/09:Ub218 (s)
2008/09:Ub219 (m)
2008/09:Ub220 (m)
2008/09:Ub221 (m)
2008/09:Ub227 (s)
2008/09:Ub229 (mp)
2008/09:Ub233 (m)
2008/09:Ub234 (m)
2008/09:Ub236 (fp)
2008/09:Ub243 (m)
2008/09:Ub244 (m)
2008/09:Ub245 (m)
2008/09:Ub247 (s)
2008/09:Ub250 (s)
2008/09:Ub253 (m)
2008/09:Ub254 (m)
2008/09:Ub258 (s)
2008/09:Ub259 (s)
2008/09:Ub261 (s)
2008/09:Ub264 (m)
2008/09:Ub265 (c)
2008/09:Ub268 (s)
2008/09:Ub269 (s)
2008/09:Ub270 (s)
2008/09:Ub271 (s)
2008/09:Ub274 (m)
2008/09:Ub275 (s)
2008/09:Ub281 (m)
2008/09:Ub291 (m)
2008/09:Ub292 (m)
2008/09:Ub295 (s)
2008/09:Ub297 (kd)
2008/09:Ub298 (s)
2008/09:Ub305 (s)
2008/09:Ub306 (s)
2008/09:Ub308 (s)
2008/09:Ub310 (m)
2008/09:Ub311 (m)
2008/09:Ub319 (s)
2008/09:Ub321 (kd)
2008/09:Ub327 (s)
2008/09:Ub329 (s)
2008/09:Ub331 (s)
2008/09:Ub332 (s)
2008/09:Ub334 (s)
2008/09:Ub335 (s) yrk. 1, 2, 3
2008/09:Ub336 (s)
2008/09:Ub337 (s) yrk. 1
2008/09:Ub339 (c)
2008/09:Ub341 (m)
2008/09:Ub343 (fp)
2008/09:Ub347 (c) yrk. 1, 2
2008/09:Ub350 (m)
2008/09:Ub354 (m)
2008/09:Ub355 (s)
2008/09:Ub356 (s)
2008/09:Ub359 (s)
2008/09:Ub360 (s)
2008/09:Ub362 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub363 (s)
2008/09:Ub366 (s)
2008/09:Ub375 (s)
2008/09:Ub376 (s)
2008/09:Ub378 (s)
2008/09:Ub379 (s)
2008/09:Ub380 (s)
2008/09:Ub383 (m)
2008/09:Ub385 (fp)
2008/09:Ub387 (s)
2008/09:Ub388 (s)
2008/09:Ub399 (s)
2008/09:Ub401 (s)
2008/09:Ub403 (s)
2008/09:Ub410 (s)
2008/09:Ub412 (s)
2008/09:Ub413 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub415 (s)
2008/09:Ub416 (s)
2008/09:Ub422 (s)
2008/09:Ub423 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub424 (s)
2008/09:Ub425 (m)
2008/09:Ub427 (m)
2008/09:Ub432 (s)
2008/09:Ub436 (s)
2008/09:Ub437 (s)
2008/09:Ub439 (s)
2008/09:Ub440 (s)
2008/09:Ub441 (m)
2008/09:Ub444 (m)
2008/09:Ub451 (s)
2008/09:Ub452 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub458 (fp)
2008/09:Ub459 (fp)
2008/09:Ub464 (m, c, v, fp, mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2008/09:Ub465 (m)
2008/09:Ub467 (s) yrk. 4, 5
2008/09:Ub468 (fp)
2008/09:Ub480 (m)
2008/09:Ub482 (m)
2008/09:Ub483 (kd)
2008/09:Ub484 (kd)
2008/09:Ub485 (kd)
2008/09:Ub487 (v) yrk. 1, 2, 4
2008/09:Ub498 (s)
2008/09:Ub499 (s)
2008/09:Ub500 (s)
2008/09:Ub502 (s)
2008/09:Ub503 (s)
2008/09:Ub504 (s)
2008/09:Ub507 (s)
2008/09:Ub509 (s)
2008/09:Ub511 (s)
2008/09:Ub512 (s)
2008/09:Ub514 (s)
2008/09:Ub516 (kd)
2008/09:Ub521 (kd)
2008/09:Ub522 (kd)
2008/09:Ub523 (kd)
2008/09:Ub524 (mp)
2008/09:Ub525 (mp)
2008/09:Ub526 (mp) yrk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
2008/09:Ub531 (s)
2008/09:Ub533 (s)
2008/09:Ub540 (kd) yrk. 1
2008/09:Ub541 (fp)
2008/09:Ub543 (s)
2008/09:Ub546 (m, fp, kd, c) yrk. 2, 3
2008/09:Ub548 (s)
2008/09:Ub554 (c)
2008/09:Ub556 (kd)
2008/09:Ub559 (s)
2008/09:Ub561 (s)
2008/09:Ub562 (m)
2008/09:Ub563 (s)
2008/09:Ub564 (s)
2008/09:Ub565 (s)
2008/09:Ub572 (s, v, kd, c, m, fp, mp)
2008/09:Ub578 (kd)
2008/09:Ub579 (kd)
2008/09:Ub582 (s)
2008/09:Ub583 (s)
2008/09:Ub585 (m)
2008/09:Ub586 (v, s, mp)
2008/09:Ub587 (s, mp, v)
2008/09:Ub588 (kd)
2008/09:Ub589 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
2008/09:Ub591 (s) yrk. 2, 3
2008/09:Ub597 (s) yrk. 1, 2, 3, 6, 7, 8
2008/09:Ub598 (s) yrk. 6, 7, 8
2008/09:Ub599 (s) yrk. 2, 3, 5, 7
2008/09:Ub600 (s)
2008/09:Ub601 (s) yrk. 4
2008/09:Ub603 (kd)
2008/09:Ub605 (s)
2008/09:Fi270 (s) yrk. 64
2008/09:Fi291 (s) yrk. 3, 6, 10, 18
2008/09:Ju201 (m) yrk. 1
2008/09:Ju283 (mp) yrk. 2
2008/09:Ju375 (fp) yrk. 2
2008/09:Ju379 (s) yrk. 7, 8
2008/09:Ju380 (kd) yrk. 2
2008/09:Ju444 (v) yrk. 19
2008/09:C240 (mp) yrk. 8
2008/09:C390 (v) yrk. 6
2008/09:U323 (fp) yrk. 4
2008/09:So516 (s, v, mp, kd) yrk. 3
2008/09:So552 (kd) yrk. 4
2008/09:So579 (kd) yrk. 2
2008/09:Kr306 (v) yrk. 7
2008/09:Kr307 (v) yrk. 28
2008/09:A355 (v) yrk. 21, 22
2008/09:A395 (mp) yrk. 33
2008/09:A402 (mp) yrk. 19

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (CSL) [i basen + skickades till hemadressen den 13/2]
UbU9 (CSL) [i basen + skickades till hemadressen den 13/2]
FPM-UbU17 (CSL) [i basen + skickades till hemadressen den 13/2]
Häften (4 delar) med motioner om grundskolan [på papper] (delades i facken till sammanträdet den 29/1)