Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden
- 2008/09:UbU8 Studiestöd
- 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning

4. Anmälan till kammardebatt om
- 2008/09:UbU8 Studiestöd, torsdagen den 26 mars
- 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning, torsdagen den 26 mars

5. Övriga frågor

Bilagor


2008/09:UbU8 (ML) [i basen + på papper]
2008/09:UbU10 (ML) [i basen + på papper]