Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9-9.30 Sveriges Elevråd SVEA

2. Kl. 9.30-10.00 Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU12 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU12 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet, onsdagen den 25 mars

7. Föredragning av proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar [FPM-UbU11] jämte motionerna:

2008/09:Ub19 (s)
2008/09:Ub20 (v) yrk. 1, 2
2008/09:Ub21 (mp)
2008/09:Ub22 (s) yrk. 1, 2, 3, 4

8. Föredragning av proposition 2008/09:112 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan [FPM-UbU16].

9. Övriga frågor

Bilagor


2008/09:UbU12 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 5 mars]
FPM-UbU11 (CSL) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:115 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:115 [på papper]
FPM-UbU16 (CSL) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:112 [på papper]