Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 9-54 (EU-nämndens sessionssal)

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan, torsdagen den 2 april

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU15 (PEY) [i basen + på papper]