Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 9-54 (EU-nämndens sessionssal)

Föredragningslista

1. Presentation av studiesociala kommitténs betänkande (ordförande Roger Tiefensee och huvudsekreterare Leif Davidsson)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av motion 2008/09:Ub578 (kd) [tillägg till UbU17 Grundskolan]

5. Justering av förslag till betänkanden

- 2008/09:UbU11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
- 2008/09:UbU16 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan
- 2008/09:UbU17 Grundskolan

6. Anmälan till kammardebatt om betänkandena

- 2008/09:UbU11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, fredagen den 17 april
- 2008/09:UbU16 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan, onsdagen den 22 april
- 2008/09:UbU17 Grundskolan, onsdagen den 22 april

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU17 (CLS) (tillägg) [i basen + på papper]
Motion 2008/09:Ub578 [på papper]
UbU11 (CSL) - läggs i basen och delas i facken på tisdag (den 31/3)
UbU16 (CSL) [i basen + på papper]
UbU17 (CSL) [i basen + på papper]