Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ5-37 (BoU)

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till yttrande 2008/09:UbU2y Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna

4. Föredragning av proposition 2008/09:175 Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid samt av Riksrevisionens framställning 2008/09:RRS14 angående Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten [FPM-UbU19] jämte motionerna:

2008/09:Ub32 (mp)
2008/09:Ub209 (m)
2008/09:Ub367 (s)
2008/09:Ub426 (m)
2008/09:Sf368 (mp) yrk. 5

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU2y (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU19 (ML) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:175 [på papper]
Framställn. 2008/09:RRS14 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:175 [på papper]