Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2008/09:UbU13 Offentliga bidrag på lika villkor
- 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
- 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2008/09:UbU13 Offentliga bidrag på lika villkor, onsdagen den 10 juni
- 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid, onsdagen den 10 juni
- 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan, onsdagen den 10 juni

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

6. Justering av förslag till yttrande 2008/09:UbU3y 2009 års ekonomiska vårproposition

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU13 (CLS) [i basen + på papper]
UbU19 (ML) [i basen + på papper]
UbU21 (RA) [i basen + på papper]
UbU3y (RA) - distribueras tisdagen den 12 maj