Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information inför svenska EU-ordförandeskapet: statssekreterare Peter Honeth

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övriga frågor
Bilagor


PM från Utbildningsdepartementet 2009-06-04 [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet 2009-06-05 [i basen + på papper]