Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Presentation av Svenska Unescorådet (Görel Thurdin m.fl.)

2. Kl. 09.30 Presentation av rapport om nationella minoriteter i det svenska utbildningssystemet (Heidi Pikkarainen, Björn Brodin, Eva Rosengren, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

6. Anmälan till kammardebatt om 2008/09:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, onsdagen den 3 december

7. Föredragning: EU-kommissionens grönbok Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (KOM(2008) 423 slutlig) [FPM-UbU3]

8. Övriga frågor

Bilagor


Rapport om nationella minoriteter [i basen]
2008/09:UbU2 (ML) [i basen + på papper]
FiU:s text om forskningsanslag [i basen + på papper]
FPM-UbU3 (CLS) [i basen + på papper]
Dep-PM Ståndpunkt grönbok [i basen + på papper]
Grönboken Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem [KOM(2008) 423 slutlig] [i basen]
Arbetsdokument till grönboken [SEC(2008) 2173] [i basen]
Faktapromemoria 2008/09 FPM9 [i basen]
PM 2008-10-06 från Utbildningsdepartementet [i basen]