Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00 Vetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen

2. Kl. 9.30 Ingenjörsvetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Föredragning av proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation [FPM-UbU4] jämte motionerna:

2008/09:Ub1 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub2 (s)
2008/09:Ub3 (s)
2008/09:Ub4 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub5 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
2008/09:Ub6 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2008/09:Ub7 (s) yrk. 1, 2, 3, 4
2008/09:Ub8 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2008/09:Ub203 (m)
2008/09:Ub231 (m)
2008/09:Ub251 (s)
2008/09:Ub285 (m) yrk. 1, 2, 3, 4
2008/09:Ub288 (s)
2008/09:Ub324 (s)
2008/09:Ub340 (c, kd)
2008/09:Ub349 (m) yrk. 1, 2
2008/09:Ub365 (fp) yrk. 1, 2
2008/09:Ub369 (s) yrk. 1
2008/09:Ub371 (s) yrk. 3
2008/09:Ub384 (m) yrk. 1, 2
2008/09:Ub396 (s)
2008/09:Ub404 (m)
2008/09:Ub411 (s)
2008/09:Ub418 (s)
2008/09:Ub430 (m)
2008/09:Ub431 (kd, c, m, fp)
2008/09:Ub442 (m)
2008/09:Ub445 (m, kd)
2008/09:Ub446 (m, kd)
2008/09:Ub457 (m) yrk. 1, 2
2008/09:Ub466 (c)
2008/09:Ub467 (s) yrk. 3
2008/09:Ub472 (s)
2008/09:Ub479 (m, fp, c, kd)
2008/09:Ub481 (m)
2008/09:Ub486 (kd)
2008/09:Ub488 (s)
2008/09:Ub492 (mp) yrk. 1, 2
2008/09:Ub495 (mp)
2008/09:Ub519 (s)
2008/09:Ub527 (kd)
2008/09:Ub528 (kd)
2008/09:Ub529 (kd)
2008/09:Ub530 (kd)
2008/09:Ub542 (fp) yrk. 1
2008/09:Ub558 (kd, m, fp, c)
2008/09:Ub566 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub567 (kd)
2008/09:Ub584 (m)
2008/09:Ub589 (s) yrk. 13
2008/09:Ub591 (s) yrk. 6
2008/09:Ub594 (s) yrk. 4
2008/09:Ub598 (s) yrk. 10
2008/09:Ub599 (s) yrk. 9
2008/09:Fi270 (s) yrk. 68
2008/09:C240 (mp) yrk. 9
2008/09:So524 (s) yrk. 4
2008/09:N435 (s) yrk. 20
2008/09:A395 (mp) yrk. 26

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU4 (PEY) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:50 [på papper]
Häfte med motioner väckta med anledning av prop. 2008/09:50 [på papper]
Häfte med motioner om forskning från allmänna motionstiden [på papper]