Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00 Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden

2. Kl. 9.45 Statssekreterare Peter Honeth om resurstilldelningssystemet för forskning och forskarutbildning

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, onsdagen den 17 december

7. Övriga frågor

Bilagor


2008/09:UbU1 (ML, CLS, PEY) [i basen + på papper]