Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-09-17 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Organisationen Ung Företagsamhet uppvaktar angående gymnasieskolan (Magnus N:son Olsson och Helena Fond)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan [FPM-UbU3] jämte motioner.

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU3 (RA) [i basen + på papper]
Prop. 2008/09:199 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2008/09:199 [på papper]
Motioner om gymnasieskolan från allmänna motionstiden 2008 [på papper]