Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

redragningslista

1. Kl. 09.00-09.30 Sveriges Skolledarförbund om aktuella skolfrågor (ordförande Lars Flodin, kanslichef Tord Hamnegård, utredare Lena Linnerborg)

2. Kl. 09.30-10.00 Svenska institutet informerar om sin verksamhet (generaldirektör Olle Wästberg m.fl.)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkanden
- 2009/10:UbU7 Förskolan
- 2009/10:UbU8 Grundskolan
- 2009/10:UbU9 Gymnasieskolan
- 2009/10:UbU12 Studiestöd

6. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2009/10:UbU7 Förskolan, onsdagen den 3 mars
- 2009/10:UbU8 Grundskolan, onsdagen den 3 mars
- 2009/10:UbU9 Gymnasieskolan, onsdagen den 3 mars
- 2009/10:UbU12 Studiestöd, onsdagen den 3 mars

7. Föredragning av proposition 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola [FPM-UbU14] jämte motion.

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (CLS) [i basen + skickades till hemadressen den 4 februari]
UbU8 (CLS) [i basen + skickades till hemadressen den 4 februari]
UbU9 (RA) [i basen + skickades till hemadressen den 4 februari]
UbU12 (RA) [i basen + skickades till hemadressen den 4 februari]
FPM-UbU14 (CM) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 2009/10:68 [på papper]