Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00-09.45 Skolverket om undervisningen i språk (Tommy Lagergren, Ingrid Lindskog och Torun Rudin)

2. Kl. 09.45-10.15 Skolverket presenterar vissa fördjupade studier i anslutning till TIMSS Advanced (Marie Eklund, Per-Olof Bentley, Peter Nyström och Annika Kjellson Lind)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU11 Vuxenutbildning

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU11 Vuxenutbildning, torsdagen den 4 mars

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU11 (CM) [i basen + på papper]