Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Statssekreterare Peter Honeth informerar om aktuella EU-frågor

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU14 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU14 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola, onsdagen den 24 mars

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU14 (CM) [i basen + på papper]