Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter [FPM-UbU15] jämte motioner.

4. Föredragning av proposition 2009/10:89 Bäst i klassen - en ny lärarutbildning [FPM-UbU16] jämte motioner.

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU15 (ML) [i basen + på papper]
Motionshäfte med anledning av prop. 2009/10:65 [på papper]
FPM-UbU16 (CLS) [i basen + på papper]
Motionshäfte med anledning av prop. 89 [på papper]