Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU16 Ny lärarutbildning

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU16 Ny lärarutbildning, onsdagen den 28 april

5. Föredragning av proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet [FPM-UbU18] jämte motioner

6. Föredragning av proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter [FPM-UbU22] jämte en motion

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU16 (CLS) [i basen + skickades till hemadressen den 8/4]
FPM-UbU18 (CM) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 141 [på papper]
FPM-UbU22 (CLS) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 157 [på papper]