Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00-09.30 Överläggning om vissa EU-frågor (statssekreterare Peter Honeth m.fl.)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkanden
- 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
- 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter

5. Anmälan till kammardebatt om betänkanden
- 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen, onsdagen den 2 juni
- 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter, onsdagen den 2 juni

6. Justering av förslag till yttrande till finansutskottet, 2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition

7. Förnyad fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010

8. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 samt justering av förslag till yttrande 2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010

9. Övriga frågor

Bilagor


PM från Utbildningsdepartementet - EU 2020 [i basen + på papper]
UbU20 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 12/5]
UbU22 (CLS) [i basen + skickades till hemadressen den 12/5]
UbU1y (CLS) [i basen + på papper]
UbU2y (CM) [i basen + på papper]