Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU23 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU23 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor, tisdagen den 15 juni

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU23 (ML) [i basen + på papper]