Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag, måndagen den 21 juni

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU21 (CLS, CM) [i basen + på papper]