Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Skolverket informerar om dels nationella prov (kl. 9-9.30), dels segregering och skolresultat (kl. 9.30-10.00)

Deltagare från Skolverket:
Per Thullberg, generaldirektör
Ragnar Eliasson, avdelningschef
Staffan Lundh, avdelningschef
Tommy Lagergren, enhetschef
Lena M Olsson, undervisningsråd

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 15 Studiestöd [FPM-UbU2] jämte motioner.

5. Föredragning av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Gymnasieskolan [FPM-UbU1:6] jämte motioner.

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU2 (RA) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO15 [i basen + på papper]
FPM-UbU1:6 (RA) [i basen + på papper]