Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-12 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Statssekreterare Peter Honeth informerar om aktuella EU-frågor

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU5 Ett förenklat elektorsförfarande

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU5 Ett förenklat elektorsförfarande, onsdagen den 25 november

6. Föredragning av proposition 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer [FPM-UbU6] jämte motioner.

7. Övriga frågor

Bilagor


PM från Utbildningsdepartementet, Punkter 2009-11-12 [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet, JP till UtbU 2009-11-12 [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet, Framtida prio till UtbU 2009-11-12 [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet, ERA gov till UtbU 2009-11-12 [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet PM 2009-05-25 [i basen + på papper]
Utbildningsdepartementet, Faktapromemoria 2009/10:FPM10 [i basen + på papper]
Utbildningsdepartementet, Faktapromemoria 2009/10:FPM23 [i basen + på papper]
KOM-dokument (2009)379 slutlig [på papper]
2009/10:UbU5 [i basen + på papper]
FPM.-UbU6 (CSL) [i basen + på papper]
Motioner som behandlas i anslutning till prop. 2009/10:27 [på papper]