Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till
- betänkande 2009/10:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd
- utlåtande 2009/10:UbU4 Utlåtande över grönbok om ungdomars rörlighet

4. Anmälan till kammardebatt om
- betänkande 2009/10:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, torsdagen den 10 december
- utlåtande 2009/10:UbU4 Utlåtande över grönbok om ungdomars rörlighet, onsdagen den 2 december

5. Övriga frågor

Bilagor


Betänkande 2009/10:UbU2 (RA) [i basen + på papper]
Utlåtande 2009/10:UbU4 (CSL) [i basen + på papper]