Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-26 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden
- 2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
- 2009/10:UbU6 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer

4. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, torsdagen den 10 december
- 2009/10:UbU6 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer, torsdagen den 10 december

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU1 (RA, ML, CLS) [i basen + på papper]
UbU6 (CLS) [i basen + på papper]