Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2011-01-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information av Internationella Programkontoret
Kl. 9.00-10.00 Generaldirektör Ulf Melin m.fl. informerar om Internationella Programkontoret

2. Information om European Institute of Technology (EIT)
Ca kl. 10.00-10.30 Professor Anders Flodström vice ordförande för EIT informerar om European Institute of Technology (EIT)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi (UbU13)
Beredning
Prop. 2010/11:38
Föredragande: ML

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU13 (ML) [i basen + på papper]