Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2011-02-03 kl. 09:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Legitimation för lärare och förskollärare (UbU5)
Justering
Prop. 2010/11:20 och motioner
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om UbU5 Legitimation för lärare och förskollärare, onsdagen den 2 mars

5. Förskolan (UbU6)
Justering
Motioner
Föredragande: CLS

6. Anmälan till kammardebatt om UbU6 Förskolan, onsdagen den 2 mars

7. Grundskolan (UbU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM

8. Gymnasieskolan (UbU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

9. Vuxenutbildning (UbU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

10. Övriga frågor

Bilagor


UbU5 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 27 januari]
UbU6 (CLS) [i basen + skickades till hemadressen den 27 januari]
FPM-UbU7 (CM) [i basen + på papper]
Motioner om grundskolan, 2 delar [på papper]
FPM-UbU8 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om gymnasieskolan [på papper]
Motion 2010/11:Ub258 (S) (avser gymnasieskolan) [på papper]
Motion 2010/11:Ub396 (S) (yrk. 5 avser gymnasieskolan) [på papper]
Motion 2010/11:Ub403 (S) (avser gymnasieskolan) [på papper]
FPM-UbU9 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om vuxenutbildning [på papper]