Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-10-21 kl. 09:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Allmän EU-information från representationen i Bryssel samt tjänstemän i Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Utskottets arbetsordning

5. Övriga frågorBilagor


Förslag till arbetsordning (CN) - Ev. komplettering till arbetsordningen mejlas senare. [i basen + på papper]
PM Underlag för arbetsplanering avseende EU-frågor (Intern promemoria för utskottet) (ML) [i basen + på papper]