Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2009/10:1 såvitt avser Högskola och forskning samt Gemensamma ändamål och motioner [FPM-UbU1:3, FPM-UbU1:4, FPM-UbU1:5]
Föredragande: ML, CLS

4. Komplettering av utskottets arbetsordning

5. Övriga frågor

BilagorTill sammanträdet torsdagen den 18 november
FPM-UbU1:3 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:4 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:5 (CLS) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO16 [i basen + på papper]
Motioner avseende UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning sändes ut till sammanträdet torsdagen den 11 november [på papper]
Komplettering av utskottets arbetsordning. Punkt 4 är ny. (CN) [i basen + på papper]

Till sammanträdet tisdagen den 23 november
UbU3 (CLS) [i basen + på papper]