Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:UbU201504231000 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30