Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:UbU201605191000 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30