Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:UbU201610271000 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30