Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utrikesförvaltningsutredningen (UfU)
Information
Utredare Peter Egardt, Utrikesdepartementet
Huvudsekreterare Anna Hammargren, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2:
- Protokoll 2010/11:19