Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Utvecklingen av EU:s sanktioner
Information
Ambassadör Per Saland, Utrikesdepartementet

4. Irans och Nordkoreas kärntekniska program
Information
Forskningschef Katarina Wilhelmsen, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Analytiker John Rydqvist, (FOI)

5. Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (UU6)
Beredning
Prop. 2010/11:68 och motioner
Föredragande: EK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2011 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1:
- Protokoll 2010/11:20
- Besök i utskottet 2010/11:9
Punkt 3: PM om FN:s sanktionssystem
Punkt 5: Förslag till betänkande 2010/11:UU6