Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 09:30
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

1. Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel (UU3)
Justering
Skr. 2010/11:114 och motioner
Prop. 2010/11:112 och motioner
Föredragande: JM

2. Justering av protokoll

3. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EK

4. Sidas ramorganisationer – aktuella frågeställningar
Information
Deltagare enligt bifogad bilaga

5. Meddelanden och administrativa frågor

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU3
(OBS: Kompletteras elektroniskt i efterhand!)
Punkt 2:
- Protokoll 2010/11:31
- Besök i utskottet 2010/11:14
Punkt 4:
- Underlagsbilaga
- Länk till lista över Sidas ramorganisationer
- Länk till information om ramorganisationerna på Sidas webbsida
- Utdrag om ramorganisationerna ur Sidas årsredovisning 2010
- Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete
- Accra Agenda for Action