Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Insatserna i Afghanistan och i Libyen
Information (tillsammans med FöU)
Överbefälhavare Sverker Göranson, Försvarsmakten
Insatsstabschef Anders Lindström, Försvarsmakten
Flygvapeninspektör Anders Silwer, Försvarsmakten
Handläggare Richard Gray, Försvarsmakten

2. (Kl. 10:00) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Motioner
Föredragande: EK

3. Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (UU16)
Justering
Prop. 2010/11:92
Föredragande: JM

4. Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra (UU17)
Justering
Prop. 2010/11:88
Föredragande: CM

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor

7. Aktuella EU-frågor

8 (Kl. 10:15) Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet

9. (Kl. 11:00) Inför utrikesrådet (FAC) – Bistånd
Information
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet
Ministerrådet Anders Kviele, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Harriet Pedersen, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Sigrún Rawet, Utrikesdepartementet
Departementssekreterare Johanna Gesteby-Tsokas, Utrikesdepartementet

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni kl. 09.30

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande UU15
Punkt 3: Förslag till betänkande UU16
Punkt 4: Förslag till betänkande UU17
Punkt 5: Protokoll 2010/11:32
Punkt 7:
- PM aktuella EU-frågor 110519
- KOM(2011) 218
- KOM(2011) 196
- KOM(2011) 153 (Obs! Endast sid 2-5 i pappersform)
Punkt 8:
- Kommenterad dagordning inför FAC 23 maj
- Kommenterad dagordning inför GAC 23 maj
Punkt 9: Kommenterad dagordning inför FAC (bistånd) 24 maj